Werkgevers en werknemers zijn gebaat bij gezonde werkstress. Optimaal presteren komt onder druk te staan als werkstress ongezonde vormen aanneemt. Voor ieder mens gelden andere grenzen, aanleidingen en omstandigheden.

Naber Job Consult kan een bijdrage leveren bij het bewust worden en leren omgaan met stress-signalen.