Hoe vaak gebeurt het dat we, goede bedoelingen ten spijt, onze familie-, vriendschaps- of zakelijke contacten niet meer echt kunnen bereiken? Gesprekken lopen niet meer, begrip over en weer verdwijnt, verwijten stapelen zich op; helaas leidt dit niet zelden tot een tijdelijke of definitieve breuk van belangrijke relaties.

Verbinding in Communicatie vloeit voort uit o.a. Geweldloze Communicatie (Non Violent Communication) van Dr. Marshall Rosenberg, Transactionele Analyse en de grondbeginselen van Mediation. Trainer/coach Jan Naber volgde de afgelopen 20 jaar gerichte trainingen en heeft praktische ervaring met deze drie methodieken.

Verbinding in Communicatie is een krachtige en ondersteunende aanpak die zowel individueel, in tweetallen maar ook in groepen zoals teams kan worden aangeboden. Verbinding in Communicatie heeft als doel:
* bewustzijn vergroten over de manier van communiceren met elkaar en met zichzelf
* de effecten van Verbinding in Communicatie stimuleren om met elkaar te communiceren op een manier dat ze elkaar (echt) ontmoeten
* communicatieve vaardigheden aanreiken waardoor conflicten bespreekbaar worden. Het resultaat is een oplossing waarmee alle betrokkenen tevreden zijn
* een alternatief aanbieden voor het aanwenden van macht en geweld bij het realiseren van de eigen behoeften.

Wat kun je verwachten?
Verbinding in Communicatie is een manier van communiceren tussen mensen waarbij de kans vergroot, dat mensen elkaar op een respectvolle en constructieve manier gaan bejegenen. Vooral mensen die de bereidheid en de intentie hebben om in een respectvolle relatie met elkaar te leven, kunnen voordeel doen met deze manier van communiceren.

De nadelen
Veel mensen hebben geleerd te communiceren vanuit een kader van ‘goed/slecht’ en ‘juist/fout’, leren ze Verbindende Communicatie via een soort grammatica en het toepassen van regeltjes. In het begin ‘klinkt’ Verbindende Communicatie een beetje vreemd. Gaandeweg inspireert Verbindende Communicatie tot een andere manier van communiceren. Een manier die bijdraagt tot het welzijn van iedereen die erbij betrokken is.

Uitgangspunten
Verbindende Communicatie gaat ervan uit dat elke mens er plezier aan heeft iets goeds te doen voor een ander zonder de bedoeling om er iets voor terug te krijgen. Verder gaat ze ervan uit dat wat mensen nodig hebben meestal op een eenvoudige manier kan gebeuren. Dit zonder dat de verschillende strategieën die ze hiervoor gebruiken elkaar storen.

Vier basiselementen:
Bij het leren toepassen van Verbinding in Communicatie oefenen we vier basiselementen nl: Observatie, Gevoel, Behoefte en Verzoek.

Ons aanbod m.b.t. Verbinding in Communicatie bestaat uit zowel individuele coaching als trainingen en begeleiding in groepsverband.