Privacy statement
Naber Job Consult vraagt soms bij het registreren van klanten om persoonsgegevens in te vullen. Sommige gegevens zijn verplicht, zodat bijvoorbeeld test-, en zoekresultaten in een account bewaard kunnen worden. Andere persoonsgegevens zijn optioneel, en dus over te slaan. De verplichte gegevens zijn duidelijk vermeld. Hieronder staat welke gegevens we vragen, hoe we met de gegevens omgaan, en wat we met de gegevens doen. Vragen en opmerkingen kunnen gemaild worden naar: info@naberjobconsult.nl.
Informatie wordt verzameld, gebruikt en overgedragen zoals hieronder beschreven. Eerder gegeven toestemming voor het gebruik van gegevens, kan op ieder moment worden ingetrokken. Stuur in dat geval een email naar info@naberjobconsult.nl.
Na het intrekken van toestemming, worden het account en de daaraan gekoppelde persoonsgegevens uit onze databases verwijderd. Let daarbij op dat dit gevolgen heeft voor het gebruik van onze websites.
Naber Job Consult, gevestigd aan De Kimen 6, 8447 EK te Heerenveen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: Naber Job Consult, De Kimen 6, 8447 EK Heerenveen. 06-53253708
info@naberjobconsult.nl
Persoonsgegevens die wij verwerken
Naber Job Consult verwerkt persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens zijn nodig om onze diensten te verlenen, vragen te beantwoorden, sites te beheren en voor een positieve gebruikservaring te zorgen. Hieronder staat een overzicht met de persoonsgegevens die wij verwerken: (gegevens met een * zijn verplicht bij het aanmaken van een account op Naber Job Consult.com)
• Voor- en achternaam *
Een account staat op naam. Dat is nodig om te kunnen communiceren. Als er uitdrukkelijke toestemming is gegeven delen wij Voor- en achternaam met derden voor het uitvoeren van onderzoek en analyse en voor benadering door onderwijsorganisaties.
• Geslacht *
Sommige tests zijn afhankelijk van het geslacht bij afname en bij de normgroepen. Ook voor de communicatie is het gewenst om het geslacht te weten.
• Geboortedatum *
• Postcodegegevens
• Hoogst genoten opleidingsniveau
Sommige tests maken gebruik van normgroepen. Daarbij zijn bovenstaande kenmerken relevant. Tevens kunnen deze gegevens geanonimiseerd gebruikt worden om nieuwe normgroepen te formeren en onderzoek te doen.
• Telefoonnummer
Het telefoonnummer wordt enkel opgeslagen om contact tussen adviseurs en cliënten eenvoudig mogelijk te maken (Naber Job Consult). Naber Job Consult verstrekt telefoonnummers nooit aan derden.
• E-mailadres
Een account wordt gekoppeld aan een emailadres. Tevens is het voor communicatie van belang dat een emailadres bekend is. Het emailadres wordt alleen aan coach/begeleider verstrekt als daarvoor goedkeuring is gegeven.
• Gegevens over activiteiten op onze website
Naber Job Consult kijkt mee hoe bezoekers de website gebruiken om onze dienstverlening te optimaliseren.(anoniem).
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Naber Job Consult verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• De mogelijkheid bieden een account aan te maken
• Het uitvoeren van onderzoek in het kader van testnormering en analyse
• Contact op te nemen als dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren (enkel Naber Job Consult )
De grondslagen voor de verwerking zijn te kwalificeren als:
• Toestemming van de betrokken persoon
• Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst (www.competentiespiegel.nl of www.werkvermogenspiegel.nl, beide eigendom van Naber Job Consult.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Loopbaanontwikkeling is een levenslang (leer-)proces, en de inhoud van je account kan dus langere tijd van waarde zijn. Daarom hanteren we primair een onbeperkte bewaartermijn voor je persoonsgegevens. Als een account langer dan 9 jaar niet actief is, sluiten we het account automatisch. Bij het sluiten van het account worden alle persoonsgegevens gewist uit onze databases. Bij een verzoek om persoonsgegevens te wijzigen/verwijderen, zullen we dit uiteraard zo snel mogelijk doen, uiterlijk binnen 30 dagen (4 weken) nadat het verzoek is ontvangen op: info@naberjobconsult.nl.
Toestemmingen voor Naber Job Consult.nl gebruikers:
1. Bij het registeren vragen we je om akkoord te gaan met deze privacyverklaring, zodat we je gegevens kunnen opslaan om een account aan te kunnen maken.
2. Bij het registreren vragen we je toestemming om je gegevens te mogen gebruiken voor analyse en onderzoek (enkel www.werkvermogenspiegel.nl en www.competentiespiegel.nl).
Cookies
Naber Job Consult gebruikt een technisch/functionele cookie om je account aan te maken. Daarnaast kan sprake zijn van analytische cookies (t.b.v. google analytics) die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het niet accepteren van cookies kan gevolgen hebben voor de werking van de website.
Klikgedrag
Op de websites van Naber Job Consult worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is o.a. om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te tonen. Op deze wijze kan Naber Job Consult haar dienstverlening verder optimaliseren.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Naber Job Consult. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering of een verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens is te sturen aan: info@naberjobconsult.nl. Naber Job Consult wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij om het verzoek te verzenden vanuit het emailadres dat gekoppeld is aan je Naber Job Consult account. Ook dit is ter bescherming van je privacy. Een uitzondering hierop vormt een verzoek van ouders/voogden van de minderjarige waarvoor zij wettelijk verantwoordelijk zijn. Naber Job Consult reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek . Naber Job Consult wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Houd er wel rekening mee dat het verwijderen van persoonsgegevens gevolgen kan hebben voor de werking van je account op Naber Job Consult.com.
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De eerste beveiligingsring van je gegevens ligt bij jou als gebruiker. Zorg er voor dat je de inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) geheim houdt voor anderen. Maar natuurlijk houden wij ook een oogje in het zeil om te zorgen dat je gegevens veilig zijn. Naber Job Consult neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo wordt er dagelijks een backup gemaakt van alle gegevens, zijn de backups en gegevens veilig opgeslagen op servers binnen de Europese Unie en worden wachtwoorden onleesbaar bewaard. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@naberjobconsult.nl.
Over dit Privacy statement
Naber Job Consult behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. De meest actuele versie van het Privacy Statement staat op deze website.
Vragen of opmerkingen?
Mocht u informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, neem dan contact met ons op. Naber Job Consult staat altijd open voor vragen of opmerkingen over onjuistheden of verbeteringen.