Speel je met vragen en zoek je antwoorden over hoe jouw loopbaan er verder uit moet gaan zien? Vanaf 45 jaar kom je mogelijk in aanmerking voor een gratis LoopbaanOntwikkelAdvies-traject (45+).

Naber Job Consult biedt deze kans tot een gratis traject met een ervaren loopbaancoach voor werkenden (ook zzp-ers) vanaf 45 jaar*.

Het loopbaanadviestraject kan je o.a. helpen bij:
– het toekomstperspectief van het huidige werk
– werkstress en vitaliteit
– jouw kwaliteiten / competenties
– jouw beroepeninteresse en loopbaanmogelijkheden
– andere relevante loopbaanvragen.

Bij dit traject gaat het er mede om te onderzoeken hoe je de pensioenleeftijd werkend kan bereiken en uitval door ziekte of werkloosheid kan voorkomen.
Het resultaat van dit traject is dan ook een persoonlijk plan waarin je, met begeleiding, beschrijft wat voor acties je zou kunnen gaan ondernemen om de mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot het pensioen.

Een 1e, vrijblijvende, stap kan zijn: Vraag de gratis Werkvermogentest aan via info@naberjobconsult.nl onder vermelding van 45+.
Beslis daarna of je in aanmerking wilt komen voor een gratis vervolgtraject van 5 individuele coachingsgesprekken met een ervaren loopbaanadviseur van Naber Job Consult.

*Eén en ander is mogelijk zolang de tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geldt. De loopbaanadviseur registreert een te starten ontwikkeladviestraject voor aanvang. De deelnemer vult daarbij de enquête van het ministerie in. Na afloop wordt gevraagd de enquête opnieuw in te vullen.

Informatie of aanmelding? zie hieronder.

of via 06-53253708.