Conflict of Contact

Onopgeloste conflicten, zichtbaar of onderhuids, hebben vaak een negatieve invloed op ons dagelijkse leven. Een opgelost conflict daarentegen levert ruimte voor een nieuwe, positieve toekomst. Aan dit laatste willen wij een professionele bijdrage leveren. Dit willen wij waarmaken door individueel en/of groepsondersteuning te bieden aan mensen in werk- privé- en/of zakelijke situaties, waarbij conflicten moeilijk of niet oplosbaar lijken.

Missie
Onze missie is ConflictCoaching beschikbaar te stellen aan iedereen die:
a. zich bewust is van de negatieve effecten van onopgeloste conflicten en zich meer bewust wil worden van conflictgedrag;
b. gedragsalternatieven wil onderzoeken en oefenen;
c. conflicten constructief en duurzaam tot een oplossing wil brengen.

Doelstelling:
* Voorkomen van verharding van conflicten;
* Vergroten van communicatieve vaardigheden;
* Streven naar een duurzame win-win oplossing.

Succesvoorwaarden.
Van onze cliënten vragen wij bereidheid tot:
* Onderzoeken van eigen gedrag;
* Leren van Effectief Onderhandelings- en Conflictgedrag;
* Zoeken naar haalbare, duurzame oplossingen.

Werkwijze
Tijdens de ConflictCoaching wordt inzicht verkregen in eigen en andermans conflictstijl. Dit kan bv. aan de
hand van een eigen, actueel conflict. Naast een theoretische benadering, mede gebaseerd op Verbinding in Communicatie en Transactionele Analyse, wordt ook gewerkt met het oefenen met die persoonlijke privé-, werk- of zakelijke situatie.

Het conflictmodel van Glasl biedt een zeer herkenbaar beeld van conflictstadia: win-win; win-lose; lose-lose. (Zie onder aan de pagina).

Wel: De rol die wij wel vervullen is: ConflictCoach, CommunicatieTrainer en/of Mediator.
Niet: De rol die wij niet vervullen is: Rechter, Advocaat, Arbiter, Belangenbehartiger of Therapeut.

Soorten conflicten:

* Arbeidsconflicten:
verstoorde relaties tussen collega’s onderling of tussen medewerker en leidinggevende monden vaak uit in een vluchthaven voor de medewerker nl. de ziekmelding. Voor alle betrokkenen, inclusief de bedrijfsarts, geldt dit als een ongewenste situatie. Met een persoonlijke ConflictCoach kan de medewerk(st)er werken aan verheldering van het conflict en op zoek gaan naar de voorwaarden voor een gezonde en duurzame oplossing.

* Partner-relatieconflicten:
(echt-)scheidingen verlopen niet altijd vlekkeloos. Vaak lopen de emoties te hoog op, waarbij het maken van afspraken over huis, kinderen en onderlinge omgang moeizaam verloopt of zelfs onmogelijk lijkt. Samen met een persoonlijke ConflictCoach voor één van beide partners (of beide partners) kan gezocht worden hoe beter om te gaan met de conflictpartner. Daarnaast kan worden gewerkt aan haalbare en houdbare oplossingen.

* Burenconflicten:
populaire TV-programma’s geven een goed beeld hoe burenruzies uit de hand kunnen lopen. De waarheid en het gelijk worden vanuit eigen perspectief vaak heftig uiteen gezet, standpunten zijn onwrikbaar en daarmee oplossingen ver weg. Als het lijkt dat de situatie onveranderbaar is, kan één van de buren (of beide afzonderlijk) een persoonlijke ConflictCoach inschakelen en werken aan verheldering van het conflict en met coaching op zoek gaan naar een haalbare en houdbare oplossing.

* Zakelijke conflicten:
verschil van inzicht en tegenstrijdige interpretaties van contracten en zakelijke overeenkomsten geven regelmatig aanleiding tot verharding en zakelijke conflicten. Een gerechtelijke uitspraak met advocaten of arbitrage zijn tijdrovende en kostbare manieren om tot een harde uitspraak te komen. Een persoonlijke ConflictCoach kan ondersteunen bij het analyseren van het conflict en onderhandelingsvaardigheden aanreiken. Met deze inzichten en vaardigheden kan verdere escalatie worden voorkomen en toegewerkt worden naar alternatieve oplossingen.

De rol van ConflictCoach is te allen tijde een onafhankelijke en verdraagt nooit nastreven van eigen belangen en (schijn van) belangenverstrengeling.

Kosten:
– Privé: € 85,- p.p./p.u. (incl. BTW)
– Zakelijk: € 125,- p.u. (excl. BTW)